Politica GDPR

POLITICA GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DESIGN START 

Actualizata la data de 20.03.2021         

OPERATORUL

PITICOOL ART SRL este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

DESIGN START este brandul sub care societatea PITOCOOL ART iti desfasoara activitatea, astfel cum il veti gasi in continuare

Date de identificare ale Operatorului PITICOOL ART (DESIGN START):

 • Societatea: PITICOOL ART S.R.L.
 • Sediu social: Bd. Gheorghe Sincai nr. 9, sector 4, Bucuresti
 • ORC: J40/1618/2017, CUI 37047290
 • Telefon: 0768 321 906
 • Web: www.designstart.ro

GDPR Compliant by RadikalConsult.ro

Prezenta POLITICA GDPR este conceputa exclusiv pentru acest site/operator fiind protejata de drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Drepturile de autor pentru Politica GDPR apartin exclusiv RADIKAL CONSULTConsultanta si implementare GDPR. Orice copiere/reproducere sau utilizare neautorizata, atrage dupa sine sanctiunile prevazute de lege.

NE PASA DE DATELE TALE SI SUNTEM CONFORMI CU GDPR

Ce inseamna GDPR? Initialele General Data Protection Regulation (679/2016).

Datele tale personale sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

DESIGN START a implementat si respecta GDPR, prelucrand in mod confidential, organizat, securizat si responsabil datele cu caracter personal colectate pe site.

DESIGN START intelege importanta prelucrarii datelor intr-un mod adecvat, astfel ca la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.

In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica in legatura cu datele prelucrate pe site.

In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va fi facuta la numarul de telefon 0768 321 906.  Noi iti raspundem negresit.

CE TERMENI VEI INTALNI IN CONTINUARE

Date cu caracter personal –  inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate , cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Persoana vizata – este persoana a carei date personale sunt prelucrate;

Destinatar  –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

CUNOASTE-TI DREPTURILE. NOI TI LE RESPECTAM

 • DREPTUL LA INFORMARE – aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL DE ACCES LA DATE – aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE – aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aveti dreptul de a va adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
 • DREPTUL LA OPOZITIE – aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL ITI PRELUCRAM?

DOAR CELE NECESARE. NIMIC MAI MULT

Prin contactarea telefonica, prelucram vocea, pe intreaga durata a convorbirii. precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le funizezi. DESIGN START nu inregistreaza, nu stocheaza si nu prelucreaza in niciun alt fel vocea.

La accesarea site-ului www.designstart.ro sunt prelucrate Cookies. Pentru detalii, poti consulta Politica de Cookies. DESIGN START respecta drepturile persoanelor vizate in privinta acceptarii Cookies, prin solicitarea consimtamantului si respectarea dreptului de opozitie, acolo unde utilizam Cookies specifice. In unele situatii se prelucreaza si IP-ul tau. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrata pentru o perioada scurta de timp de timp si este geocodata (transformata) in zone in care utilizatorul are acces.

In situatia utilizarii tehnologiilor unor terte parti, nu avem acces la adresa ta de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terte, cu datele colectate in mod direct prin intermediul serverului propriu.

IN CE SCOP ITI PRELUCRAM ACESTE DATE

Toate datele sunt prelucrate in scopurile declarate initial si pentru care ai fost informat. Nu prelucram ulterior date cu caracter personal in scopuri incompatibile cu scopul initial.

Sunt prelucrate in scopuri contractuale si de contact, numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, precum si vocea in situatia initierii unui apel telefonic.

In situatia materializarii unui contract, operatorul prelucreaza si adresa postala si semnatura olografa in scop contrcatual.

Cookies sunt prelucrate in scopul asigurarii serviciilor noastre si a mentinerii functionalitatii site-ului, astfel cum acestea sunt descrise pe larg in Politica de Cookies.

Prelucram in scop de marketing direct, numele, prenumele, telefonul si adresa de e-mail, in conditiile existentei consimtamantului tau exprimat in conditiile legii.

DESIGN START nu prelucreaza nicio categorie de date cu caracter personal in alte scopuri incompatibile cu scopurile stabilite initial si nu prelucreaza date cu caracter personal o perioada mai lunga de timp decat cea stabilita pentru prelucrarea acelei categorii de date cu caracter personal.

IN CE TEMEI ITI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile prelucrarii sunt:  contractul pentru categoria de date necesare contractarii cu  DESIGN START (comanda ta), interesul legitim pentru prelucrarea Cookies si pentru celelalte categorii de date in anumite situatii, obligatia legala pentru facturare, in situatia controalelor derulate de autoritati, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate,  avizari si/sau autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane. Pentru comunicarile cu caracter comercial, temeiul prelucrarii este consimtamantul.

CUM ITI PRELUCRAM DATELE

Datele tale sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restrictionare stergere sau distrugere la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala pentru operator sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate, acolo unde este cazul.

Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare se face doar in masura in care societatea se afla in situatii precum controale ale autoritatiilor, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate,  avizari si/sau autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al DESIGN START.

Prelucrarea vocii, in scopul comunicarii avand ca temei al prelucrarii relatia contractuala dintre parti si comunicarea este prelucrata doar pe perioada convorbirii, prin ascultare. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate.

Adresa de e-mail si/sau numarul de telefon, sunt prelucrate in scopul comunicarii tine, derularii contractului si in scop de marketing atunci cand avem consimtamantul tau. in scopul transmiterii de noutati, promotii, oferte, prin campanii si newslettere, prin sms-uri informative. Aceste date pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

DURATA PRELUCRARII

Datele cu caracter personale pe care ni le furnizezi telefonic cu scopul comunicarii unor sugestii si/sau reclamatii/opinii si altele asemenea, sunt prelucrate pentru o perioada de 3 ani, cu exceptia situatiei in care aceste date vor fi necesare in interes legitim sau ca obligatie legala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea contractarii de servicii, sunt pastrate pe o perioada de 10 de ani, pe de o parte in interes legitim si pe de alta parte ca obligatie legala (pentru datele colectate in vederea emiterii bunului fiscal si/sau a facturii fiscale). Pentru categoria de date, avand ca temei legal interesul legitim, perioada de retentie poate fi prelungita prin decizia operatorului in masura in care in continuare exista un interes legitim. Interesul legitim ar putea exista de exemplu, in cazul in care ramai clientul nostru in toata aceasta perioada iar datele tale sunt folosite in vederea facilitarii procesului de vanzare (comanda-livrare).

Cookies sunt prelucrate potrivit termenelor de retentie descrise in Politica de Cookies.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii obligatia legala, vor fi prelucrate cu o perioada egala cu perioada in care subzista obligatia legala de prelucrare.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioada egala cu durata existentei interesului legitim.

Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

PARTAJAM CU CINEVA DATELE?

Nu partajam de prinicipiu datele cu terte parti, sunt insa situatii in care este necesar sa facem acest lucru pentru a asigura activitatea continua a DESIGN START.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre departamentele juridic si  contabilitate, in conditii de securitate si confidentialitate, cu acordarea de garantii adecvate.

In situatia comunicarii de Newsletter, tert destinatar este providerul de Newsletter.

Acolo unde este cazul, imputernicitii autorizati ai operatorului sunt departamentele contabilitate si juridic. Pot fi terti destinatari diferiti furnizori de servicii de analiza a traficului pe site, furnizori de servicii de marketing si publicitate pe diferite site-uri sau prin aplicatii.

In relatia cu operatorul, pot aparea ca terti destinatari retelele de socializare, prin posibilitatea integrarii butoanelor de redirectionare catre acestea. Din momentul accesarii, acesti terti devin operatori de date, acestia prelucrand date in nume personal.

Datele cu caracter personal nu sunt partajate cu nicio terta parte in afara celor declarate.

SITE-UL NU SE ADRESEAZA MINORILOR. SI TOTUSI…

DESIGN START  nu prelucreaza pe site date cu caracter personal ale minorilor; site-ul nu se adreseaza persoanelor sub 18 ani. In masura in care ai cunostinta ca date ale copilului tau au fost furnizate pe site, ne poti contacta si vom solutiona cererea ta potrivit legii.

ASIGURAM SECURITATEA PRELUCRARILOR IN SITE

DESIGN START asigura pe site un nivel adecvat de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si Regulamentul General privind protectia datelor si conform cu prevederile Regulamentului European 679/2016 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in privinta prelucrarilor datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ).

DESIGN START a elaborat planuri de securitate, in vederea prevenirii pierderii, dezvaluirii, modificarii, copierii, distrugerii accidentale sau nelegale a datelor sau a pierderii lor, precum si in vederea limitarii accesului neautorizat la date cu caracter personal, colectate pe site.

DESIGN START are pe site implementat un sistem de securitate adecvat si prin setarea nivelului de securitate al parolei de acces in cont, la unul ridicat.

AR PUTEA INTERVENI O INCALCARE A SECURITATII DATELOR?

Operatorul , Operatorii Asociati si Operatorii Imputerniciti in relatia cu operatorul sunt responsabili pentru anuntarea, evaluarea si documentarea oricaror incidente de securitate si pentru asigurarea masurilor pentru impiedicarea oricaror incalcari de natura sa conduca la un incident de securitate astfel cum este prevazut la art. 4 pargf. 12 din Regulamentul nr. 679/2016 (UE).

AI DORI INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR?

Orice cereri in legatura cu prelucrarile de date cu caracter personal adresate DESIGN START, vor fi facute la numarul de telefon 0768 321 906.   Iti raspundem in conditiile legii.  

Datele tale sunt in siguranta la noi.